Flywheel vs Sales funnel

Czy lejek marketingowy jest przestarzały? Ścieżka zakupowa nie jest (i nie powinna być) całkowicie martwa, nastąpiła zmiana w sposobie pracy content marketing w firmie, aby jak najlepiej służyć klientom.
Lejek sprzedażowy jest skuteczną metodą generowania potencjalnych klientów, ostatecznie koncentruje się na zamykaniu sprzedaży i przechodzeniu do następnęgo kroku, a nie zawsze o to chodzi
Flywheel skupia się na myśleniu o relacji między firmą, a klientem w kontekście powtarzającego się cyklu. Klienci mogą kontynuować interakcję z firmą (i odwrotnie) nawet po zakończeniu transakcji.
Co byście wybrali?Jednorazowa sprzedaż?Powtarzający się cykl sprzedaży?