Pesymizm wyklucza sukces, ponieważ zabija inicjatywę.

Czym zatem jest Inicjatywa?Często poszukiwana przez pracodawców u pracowników i niemal odwrotnie, pracownik chciałbym wykazywać się inicjatywą, ale nie zawsze może mieć na to zgodę – bywają różni pracodawcy, a ty jakim pracodawcą lub pracownikiem jesteś? Pracodawco, pozwalasz na inicjatywę, czy zabraniasz? Pracowniku, czy próbujesz się wykazać w oczach pracodawcy?


Większość osób, pytanych, czy mają inicjatywę odpowiada, że są osobami z inicjatywą. Rzeczywistość bywa nieco inna..


Inicjatywę ocenia się na na kilka poziomów:

√ brak inicjatywy. Pracownik jest bierny, nie poddaje samodzielnie pomysłów, wymaga prowadzenia za rękę i precyzyjnych instrukcji. Wykonuje jedynie powierzone mu zadania.

√ inicjatywa słaba. Pracownik z rzadka zgłasza pomysły i usprawnienia dotyczące własnej pracy. Sporadycznie samodzielnie usprawnia własną pracę. Wymaga poddawania nowych rozwiązań przez przełożonych. Niechętnie bierze odpowiedzialność za dodatkowe zadania.


√ inicjatywa dobra. Pracownik zgłasza usprawnienia dotyczące własnej pracy, stara się wnosić nową jakość w pracę poddając nowe pomysły i rozwiązania. Śledzi branże, konkurencję, wiadomości technologiczne i wykorzystuje je w pracy.


√ inicjatywa bardzo dobra. Pracownik jest pomysłowy. Przedstawia nowe rozwiązania i pomysły. Generuje nowe zadania i tematy do pracy. Samodzielnie szuka rozwiązań i sam organizuje sobie czas pracy po wykonaniu bieżących zadań.


√ inicjatywa doskonała. Pracownik myśli strategicznie, wykorzystuje wszystkie szanse i możliwości. Problemy traktuje jako wyzwanie i samodzielnie je rozwiązuje. Jest w stanie zaangażować innych do działania i ma pomysły dotyczące innych działów czy całej firmy. Jest pierwszą osobą, która tworzy i wprowadza innowację.


Jeżeli jesteś pracownikiem, na jakim poziomie się znajdujesz?


Inicjatywa, inicjatywą, ale warto poczynić pewne kroki:
√ Przyjmij odpowiedzialność za podejmowane działania
√ Rozwijaj umiejętności zarządzania czasem i planowaniem pracy
√ Rozwijaj sztukę komunikacji z innymi ludźmi
√ Zadbaj o pozytywne relacje w zespole
√ Szybko rozwiązuj konflikty
√ Pokonuj przeszkody w pracy
√ Doskonal swoje umiejętności
√ Rozmawiaj z klientami, negocjuj wedle zasady win-win


Miej świadomość, że jedyną osobą dla której pracujesz – jesteś TY – budujesz markę osobistą. O tym w kolejnym wpisie…