Posts tagged kryzys

Trudna sytuacja

Po pierwsze, istnieje pilna potrzeba elastyczności metod. Konieczne jest wyjaśnienie sytuacji, ale także zaplanowanie i wdrożenie indywidualnych działań. Dlatego tak zwana „kompetencja sieciowa”, zdolność do zatrudnienia ulega znacznej poprawie. Nawiązanie sieci kontaktów może zbudować zaufanie,…

zobacz więcej